DMT

DMT – molekula duše, látka která vás pošle na trip k jiným bytostem

Je DMT klíčem mezi našim světem a duchovnem?

Hluboko v srdci amazonské džungle žije kmen lidí, kteří našli způsob jak vytvořit dimethyltryptamin (DMT), nejsilnější psychedelickou drogu na světě, ve formě čaje, který vaří z rostlin nalezených v džungli.

Co máme všichni společného s nějakým amazonským čajem, který se využívá při kmenových rituálech.

Každý člověk i nápoj zvaný ayahuasca obsahují silnou psychedelickou drogu. Podle výzkumů, které se zaměřili na tuto látku, DMT lze nalézt v lidském těle, ať už vlastní syntézou nebo z jiného zdroje. Co je zajímavější tuto látku lze nalézt v každém živém organismu, vyskytuje se tak například u živočichů a rostlin.

Lidské tělo přirozeně potlačuje a co nejrychlejším způsobem se snaží zbavit této látky pokud přichází z vnějšího zdroje. O vlastním DMT lidského těla je však velmi málo známo, nebo k jakému účelu slouží.

Vzhledem k tomu, že tělo potlačuje účinek DMT při klasické konzumaci, šamani nalezli způsob jak obejít neochotu jejich fyzického těla k přijmutí této psychedelické drogy. Kombinací révy Banisteriopsis caapi a další rostliny s názvem psychotria viridis vytvořili nápoj Ayahuasca. Výsledná varná směs obsahuje jak DMT, tak i chemickou látku, která inhibuje enzym, který by jinak neutralizoval drogu, pokud by byl podáván perorálně. Tento čaj je pečlivě připravován šamany a doprovázen modlitbami a rituály a používá se také jako lék.

Příprava Ayahuasci

Do USA se užívání DMT dostalo v rozličných podobách kouřením, vyvařováním, nebo přijmutí injekčně. DMT je také známo jako Dimitri nebo “the businessman’s trip” kvůli krátké, ale silné povaze tripu DMT.

Strassmanovo DMT studie

Dr. Rick Strassman byl první osobou ve vědecké komunitě, který provedl výzkum vlivů DMT na člověka. Ve svých experimentech intravenózně injektoval DMT do dobrovolníků a sledoval je pod lékařským dohledem a postupně zaznamenával jejich zkušenosti. Strassman podal 400 dávek DMT 60 dobrovolníkům během období pěti let v letech 1990 a 1995. To, co následovalo, ho vedlo k tomu aby napsal několik knih, provedl další studie a dokonce pomohl vytvořit film, který se zabýval podivnou a silnou povahou DMT.

Více než polovina dobrovolníků popisoval během svých tripu setkání s dalšími entitami, a příběhy byli pokaždé popisovaly stejné výjevy a zkušenosti. Ve svém cestování mimo vědomí dobrovolníci popisují setkání s mimozemšťany, jinými lidmi mimo zemi, reptoloidy a nepřátelské tvory.

Popisované zkušenosti se shodují na popisu kaleidoskopických obrazů, připomínající mayské, islámské nebo aztécké geometrické vzory. Doktor Strassman mnoho z těchto zkušeností popisuje ve své knize DMT: The Spirit Molecule, která se později stala předlohou pro vytvoření stejnojmenného dokumentárního filmu.

Strassman na základě studií DMT vytvořil hypotézu, že DMT má spojitost se sny a může se ve větším množství dostat do mozku při umírání. Nabízí také vysvětlení, že DMT může pocházet z epifýzy v mozku, která je zodpovědný za produkci melatoninu a serotoninu, které řídí spánkové vzorce.

O DMT je také známo, že se v těle přirozeně syntetizuje ve větším množství během fáze meditace, kdy mozek začíná fungovat na théta vlnové délce. Celé pojetí DMT se tak stává více než pouhou drogou, které se požívá kvůli jejím silným účinkům. Svým výskytem v jakémkoli živém organismu, je patrném, že nás tato molekula všechny spojuje na základní úrovni. Během správné meditace se látky do mozku uvolňuje více a můžeme tak cestovat mimo běžné vědomí. Někteří dobrovolníci popisují setkání s učiteli a mnohem vyspělejšími bytostmi, které je chtějí vést a ukazují jím neuvěřitelné věci.

Pro některé lidi, kteří tuto látku požili zažili neuvěřitelný duchovní zážitek. Pro jiné to byl zase silný nápor a jejich psychika to neustála.

Ačkoli Strassman započal seriózní výzkum DMT a zdokumentoval jeho účinky jako psychedelické látky, neřekne nám toho tolik co vlastně děje na cestě po požití DMT jako Terence McKenna.

McKenna byl etnobotanista, lektor a autor v 20. století a také psychonautem – osobou, která studuje “změněné stavy vědomí” prostřednictvím meditace nebo látek měnících mysl. Během svého života spolupracoval, studoval a absolvoval řadu psychedelik, včetně ketaminu, LSD a psilocybinových hub. Díky rozsáhlým zkušenostem často poskytoval podrobné vysvětlení o své typické cestě na DMT, včetně přednášky z roku 1994 s názvem “Rap Dancing Into the Third Millennium”.

Popisy zkušeností uživatelů DMT se často liší od intenzivně emocionálního a barevného zážitku až po návštěvu zcela nového místa s podivnými entitami. Podle McKenna je to kvůli dávkování a podle toho kolikrát si látku uživatel vezme. Po dvou, barvy se rozjasní a obrazy v místnosti se zostří, ale třetí, “odděluje jiný stav mysli od toho běžného,” dodal.

Po této bariéře uživatelé vstoupí do jiného světa, který je obýván tvory označovanými jako “strojový elfové”. Podobné entity byly popsány několika různými uživateli DMT, včetně subjektů v Strassmanových experimentech.

Krátce po tom co se uživatel látky vrací ze změněného stavu, má ještě chvilku kdy si pamatuje detaily jeho “výpravy” ale po pár minutách zapomínají a později si nemohou vzpomenout vůbec. Kvůli tomu jak vzpomínka na DMT trip postupně slábne, tak i McKenna připouští, že má látka svojí roli ve snění. Postupné vyblednutí poznání z tripu, tak odpovídá procesu prouzení a zapomínání snu.

Celkově vzato McKenny popisuje svoje zkušenosti jako naprosto pozitivní. Na druhou stranu spousta jiných uživatelů zažilo pravý opak, zážitek pro ně byl noční můrou, zažili děsivé události i entity. Stejně jako u snů se cesta s dmt může pohybovat od zajímavé a neuvěřitelné, po noční můru plnou bolesti a oživující traumata.

DMT závislost, tolerance a potenciální rizika

Na rozdíl od jiných psychidelik, existuje extrémně malé riziko vzniku závislosti na DMT. Psychologická závislost je možná, ale stále velmi nepravděpodobná, je však nutno poznamenat, že psychologická závislost je u všeho co zasáhne vaše odměňovací centrum, to znamená cokoli třeba od čokolády až po lásku.

AFFECTIØN je on-line publikace zahrnující nadcházející trendy a zprávy v oblasti módy, umění, hudby a kultury, a to vše na jedné platformě. V on-line světě módy a životního stylu neustále staví silnou značku. Odkazuje na pop-kulturu, kde zachycuje podstatu prolínání doby minulé a současné. Médium pro mladé lidi a jejich zájmy.