Dokument od CIA potvrzuje existenci lidí s paranormálními schopnostmi

Utajené testování lidí s nadlidskými schopnostmi je více než jen science-fiction

Případy, kdy mysl ovlivňuje hmotu se objevovali v průběhu celé historie a to v mnoha kulturách, konkrétně pokud jde o “nadpřirozené” schopnosti mezi které patří telepatie, psychokineze a další jevy, které spadají do sféry parapsychologie. Tyto skutečnosti jsou patrné ve starověké literatuře, védských textech, jógových sútrách, u Ježíše, u Mojižíše, Milarepy, Mohameda a dalších. Novodobé důkazy důkazy však naznačují, že tyto schopnosti jsou více než jenom folklór.

Vědci již více než století zkoumají vztah mysli a hmoty. Za tu dobu došli k poznatkům, že vědomí nebo faktory spojené s vědomím mají ve skutečnosti pozorovatelné účinky na to, co nazýváme fyzickým, hmotným světem, i když s velmi malými účinky.

Je velmi důležité si uvědomit, že některé z těchto vždy viditelné pro lidské oko, ale jsou zaznamenatelné na kvantové úrovni.

Průkopníci ve fyzice, jako například Max Planck řekl (založil kvantovou teorii), že považují vědomí za “fundamentální” a hmotu jako “odvozenou od vědomí”.

Eugene Wigner, fyzik a matematik prohlásil, že “nebylo by možné formulovat zákony kvantové mechaniky plně konzistentním způsobem bez ohledu na vědomí”.

CIA dokument

Dokument je nazvaný “Chronology of Recent Interest in Exceptional Functions of The Human Body in the People’s Republic of China.”. V dokumentu je popsán zájem čínských vlád o parapsychologii (sledování, telepatie, psychokineze atd.). Americká vláda v minulých letech otevřeně měla také zájem a pravděpodobně stále má o parapsychologii, což je nejvíce patrné na jejich programu Stargate.

Tento program trval déle než dvě desetiletí, než se o tom veřejnost dozvěděla.

Další dokument nazvaný “Research into Paranormal Ability To Break Through Spatial Barriers.“, který se dotýká stejné oblasti výzkumu paranormálních schopností lidí. Ten si rozebereme více níže v článku.

Tento konkrétní dokument, který byl odtajněn prostřednictvím žádosti v zákoně o svobodě informací (FOIA), popisuje specifickou skupinu lidi s velmi zvláštními schopnostmi a jak dlouho byli studování tisíce vědci a vládami po celém světě.

Dokument je na webových stránkách CIA, ale zdá se, že je přístupný pouze z internetových archivů, v neziskové digitální knihovně se sídlem v San Francisku s uvedeným posláním “univerzálního přístupu ke všem znalostem”.

Tyto skutečnosti byly také uvedeny v odtajněné zprávě amerického letectva o teleportaci, které bylo zpřístupněno prostřednictvím Federace amerických vědců.

Stručný nástin toho co dokument obsahuje :

  • V roce 1979 uvedl významný čínský vědecký časopis Ziran Zachi (Nature Journal) zprávu o “neviditelném rozpoznávání vzoru”, v němž byly potvrzeny četné zprávy o výjimečné funkci lidského těla. Výsledkem je neoficiální předběžná organizace pro studium tohoto typu schopností pod dohledem časopisu Nature
  • V roce 1980 uspořádala The Journal a Chinese Human Science Association v Šanghaji konferenci o parapsychologii (vzdálené sledování telepatie, psychokineze, jasnovidectví) s účastníky z více než 20 výzkumných ústavů a univerzit
  • V roce 1981 bylo vytvořeno více než 100 center pro studium dětí s údajně výjimečnými mentálními schopnostmi ve spolupráci s více než 100 formálně vyškolenými učiteli
  • V roce 1982 Čínská akademie věd sponzorovala veřejné slyšení v Pekingu, které se zúčastnilo více než 4000 vědců ohledně případů parapsychologických schopností u lidí. Požádali o “spravedlivé, ale přísně kontrolované” testy, které by vedly k závěrečnému úsudku

Dokument ukazuje, kolik z těchto vědců souhlasilo s tím, že vědecké důkazy o “nadpřirozené” nebyly natolik dostatečné, aby dospěly k nějakému konkrétnímu závěru. Další bod je pravděpodobně nejdůležitější z tohoto dokumentu.

  • V dubnu roku 1982 byl uskutečněn společný pokus pod záštitou národního výboru pro vědu na Pekingské učitelské škole. Zástupci obou stran se zúčastnili. Výsledky byly většinou negativní, s výjimkou několika, z nichž jeden nadaná byl Zhang Baosheng

Krátce poté, v roce 1983, ” byla provedena série experimentů PK se subjektem Zhang Baosheng celkem 19 výzkumníky pod vedením prof. Lin Shuhang z oddělení fyziky pekingských učitelů.”

Byl schopný několika abnormálních věcí, které popíšeme dále ve článku.

Po té co se tato informace stála známější, po sepsání dokumentu, se v roce 1984 Zhang Baosheng stal full-time subjektem pro vojenský parapsychologický výzkumný tým.

Paranormální schopnosti Zhang Baoshenga

Jedním z úspěchů Zhanga zahrnovalo teleportaci objektů z pevně uzavřených kontejnerů mimo ně a zpět dovnitř.

Lin Shuhuang studoval tohoto muže po dobu šesti měsíců a popsal prvotní experimenty, kde byly umístěny malé kusy papíru v utěsněné zkumavce. Po pěti minutách sledování subjektu a natáčení záběru z každého uhlů, se kusy papíru objevili mimo zkumavku a to i přesto, že testovací zkumavka byla pevně utěsněna a nepoškozená.

Experiment pokračoval na stejném principu i s dalšími malými předměty, jako jsou kancelářské sponky a dokonce živý hmyz.

V roce 1987 vědci z Ústavu vesmírného a zdravotnického inženýrství, který je také zmíněn v dokumentu CIA výše ve článku, zveřejnili zlomek své práce ve formě filmu představujícího jejich práci a to, čeho dosáhli.

Film odhaluje proces teleportace, kdy se lékařská pilulka pohybuje skrze pevně uzavřenou skleněnou stěnu lahvičky, ve třech záběrech po 400 snímcích za sekundu.

Další záznamy o Zhangových schopnostech od CIA (Research Into Paranormal Ability To Break Through Spatial Barriers) říkají:

Jako uzavřený kontejner posloužila dřevěná skříň o rozměrech 120 x 180 x 60 centimetrů. Jako cílové předměty byly použity listy papíru a desky s označením druhu objektu a byli umístěny na horní polici uvnitř skříně. Bez známek poškození skříně byla osoba s ESP schopna předměty ze skříně odstranit a také vrátit zpět dovnitř. To dokazuje, že i při použití obzvláště velkých kontejnerů je možné zcela prolomit prostorové bariéry, nicméně úspěšnost byla mnohem nižší a pro subjekt byla výjimečně obtížná. (zdroj) ( zdroj)

Zhang nebyl jediný s výjimečnými schopnostmi

Podle Erica Davise, Ph.D., FBIS, z odtajněného dokumentu amerického letectva získaného prostřednictvím federace amerických vědců, Shuhuang oznámil, že “nadané děti” jsou zodpovědné za teleportaci malých fyzických objektů z jednoho místa na druhé. Některé z těchto předmětů zahrnovaly hodinky, mušky, jiný hmyz, rádiové mikro-vysílače, fotosenzitivní papír a další. Účastníci se předtím nikdy nedotkli předmětů. Pokusy byly prováděny za “slepých i dvojitě slepých podmínek” a příslušné výzkumy pocházely z různých vysokých škol a oddělení ministerstva obrany. (zdroj)

Dle doktora Deana Radina, vedoucího vědců na Ústavu noetických věd, experiment zahrnoval mentální teleportaci kusů papíru z uzavřeného plastového kontejneru. To bylo zdokumentováno ve zprávě publikované v roce 2010 chemikem Dong Shen, který je již v důchodu.

Ještě fascinující je fakt, že tyto metody byly vyučovány ostatním a míra úspěšnosti byla 40 procent ( tato informace pochází z jedné z jeho knih Supernormal )

Dean Radin, vedoucí vědec Institutu noetických věd, uvádí:

“Vyhodnocení podrobností a důvěryhodnosti těchto studií bylo obtížné, protože mnohé z nich se objevují pouze v čínštině. Techniky ještě nebyly hlášeny mimo Čínu a experimentální metody používané při provádění takových testů se nezdají být tak přísně kontrolovány ve srovnání s typickými západními metodami … “

Podle Erica Davise, však :

“Výsledky experimentů čínské teleportace lze jednoduše vysvětlit jako fenomén lidského vědomí, který nějakým způsobem pohybuje nebo otáčí zkušební vzorky prostřednictvím čtvrté prostorové dimenze, takže vzorky jsou schopny proniknout do pevných stěn / bariér jejich kontejnerů bez fyzického narušení.” (zdroj)

Další skvělý příklad pochází ze studie publikované v Americkém žurnálu čínské medicíny, jak je patrné z Národní knihovny medicíny USA. Studie prokázala, že žena se speciálními schopnostmi byla a je stále schopna urychlit klíčení specifických semen za účelem vytvoření robustnějšího osiva. Jak uvádí studie:

Chulin Sun je žena s výjimečnými schopnostmi (Shen a Sun, 1996, 1998, Sun, 1998). Je členkou Čínského institutu pro vědecký výzkum a praktikue Waiqi. Waiqi je typ Qigongu, který učí praktikujícího, aby ovládl Qi energii tradiční čínské medicíny pod kontrolou své mysli. Chulin Sun může indukovat rostlinné semena k růstu výhonků a kořenů o délce několika cm během 20 minut pomocí mentálně promítané Qi energie. Toto bylo demonstrováno na více než 180 různých příležitostech na univerzitách, stejně jako na vědeckých a výzkumných institucích v Číně (včetně Tchaj-wanu a Hongkongu) a dalších zemích (např. Japonsko, Thajsko, Malajsie atd.). Zúčastnili jsme se a opakovali experimenty klíčení qi sedmkrát a pětkrát jsme uspěli (Ge et al., 1998). Tento pozoruhodný vliv na rozvoj osiva má za následek širokou pozornost (Tompkins and Bird, 1973, Lee, 1998), ale biologické mechanismy, které jsou základem tohoto jevu, jsou neznámé. zdroj)

Pozoruhodné, že? Jak to Sun dělá? Zdá se, že vstoupí do hlubokého stavu podobnému transu a dokáže zkrátit čas potřebný ke klíčení suchých semen z jejich obvyklých 3 až 4 dnů na 20 minut, což způsobí růst klíčku o 3 až 4 palce. Po genetické analýze vědci potvrdili, že tomu tak opravdu je, a proto se v názvu experimentu používá slovo “rapid”.

Abstraktstudie také uvádí, že :

Předběžně se předpokládá, že Qi energie změnila strukturu genomu korelovaného klíčení a výrazně urychlila časový proces.

O Qi se věří, že je energie všude kolem nás a v tobě samotném ; když jsi zdravý, Qi teče volně přes tebe, zatímco když jsi nezdravý, buď máš blokaci z Qi, nebo tvoje “Qi nádrž” je skoro prázdna. Možná se Sun naučila, jak využít univerzální energii, dovolila jí podstatně urychlit proces růstu rostlin. To vše by dávalo smysl pokud by jsme věřili v koncept jednoty, pokud věříš, že jsme všichni v zásadně spojeni jeden s druhým, včetně rostlinného života kolem nás.

Mezi nejúžasnější, nejstrašivější a nejvíce neuvěřitelné možnosti, které navrhuje psychický folklor, je to, že lidské bytosti mohou být schopny vyvinout pozorovatelný vliv na fyzický svět – jednoduše prostřednictvím síly vědomého záměru; nebo nevědomý úmyslu nebo; prostřednictvím pomocí duchovních inteligencí; nebo také v důsledku záhadného principu známého jako synchronicita. Někteří učenci, jako například Stephen Braude, profesor filozofie na univerzitě v Marylandu, bral takové zprávy velmi vážně a tvrdili, že žádný inteligentní člověk nemůže přezkoumat zprávy z případových studií ohledně paranormálních schopnostech a odsoudit je za nepodložený blábol.

Bez ohledu na to, jestli si domníváte, že nikdo z těchto lidí skutečně nemohl mít žádné nadlidské schopnosti, toto téma rozhodně stojí za to studovat. Pokud by nebylo v tomto vědním oboru potřeba dalšího výzkumu, opravdu si myslíte, že by vládní organizace studovaly tyto lidi a snažily se tyto programy skrýt před širokou veřejností?

Jeffrey Mishlove

Závěr

Tyto zprávy mimo jiné jasně dokazují, že existují případy jednotlivců s “nadpřirozenými” schopnostmi a že je CIA dobře vědoma a dále aktivně zkoumá tento problém.

Tato odhalení dokazují, že nejenže existují tito “super-lidé”, ale hlavní věda nemůže dále zkoumat parapsychologii a odmítá financovat výzkum a dokonce se mu vyhýbá. Tento předmět je však stále silně studován tajným vojenským průmyslovým komplexem.

Odmítání těchto programů není způsobeno tím, že neexistuje žádný zájem nebo relevance, ale proto, že tento zájem spočívá ve světě utajení, jinak známém jako černý rozpočet.

AFFECTIØN je on-line publikace zahrnující nadcházející trendy a zprávy v oblasti módy, umění, hudby a kultury, a to vše na jedné platformě. V on-line světě módy a životního stylu neustále staví silnou značku. Odkazuje na pop-kulturu, kde zachycuje podstatu prolínání doby minulé a současné. Médium pro mladé lidi a jejich zájmy.