Kdo byli Vikingští berserkové a šílené fakty o nich

Jedni z nejstrašlivějších bojovníku v historii lidstva

Vikingové byli v celé Evropě známí jako zuřivý a nelítostní válečníci, ale žádná zmínka o Vikinzích není kompletní bez zkoumání historie berserku, zvláště divoké, šílené a násilnické sekty seveřanů. Berserkové údajně dokázali vstoupit do stavu zvířecí zuřivosti před bitvou a byli tak nejkrutějšími válečníky, o kterých jsme mohli v historii slyšet. Tento bláznivý kult byl nakonec zakázán a to dokonce i v bojové kultuře skandinávského středověku.

Máte-li rádi historii a obzvláště tu zajímavou část co nabízí, tak už nic jiného nehledejte. V dnešním článku se dočtete řadu bláznivých faktů o vikingské sektě berserků a jak se díky drogám dostali do zvířecího transu před bitvou.

1. Šli do bitvy s holým zadkem

Berserkové byli jakási elitní skupina válečníku, kteří vyráželi do bitvy bez jakéhokoliv brnění. Místo toho nosili zvířecí kožichy, obvykle z medvědů nebo z vlků. Slovo “berserker” pochází ze staré norštiny “serkr”, což znamená “kabát” nebo “košile” a “ber”, norské slovo pro “medvěd”.

A samozřejmě pod kožešinou na sobě neměli vůbec nic. Alespoň podle legendy.

2. Žili jako predátoři v lesích a čelili tak krutým skandinávským zimám o samotě

Tradičně jako všichni členové šamanských společností, tak i berserkové získali svojí moc prostřednictvím rituální praxe. Tyto praktiky vyžadovali například dlouhé období extrémní izolace, půst, vystavení se extrémnímu horku nebo naopak chladu a zapojení se do skupinového bojového tance se zbraněmi. V divočině berserkové přežívali jako jejich totemové zvíře, přejímali jejich způsoby a zvyky, přežívali díky lovu a útokům na osady.

Takže jo, splnili si vlastně sen, na který vy nemáte odvahu. Kdo by nechtěl utéct do lesa a žít jako medvěd nebo vlk.

3. Byli schopni před bitvou vstoupit do psycho-transu a doslova roztrhat své nepřátele

Berserkové jsou historicky popisováni jako účastníci rituálů, kteří před bitvou vstupovali kolektivně do transu zvaný berserkergang:

Tato zuřivost, která se nazývala berserkergang, se neprojevovala jen v boji, ale i při namáhavé práci. Muži pohroužení do transu dokázali předvést věci, které jsou pro lidskou sílu zcela nemožné. Tento stav se popisuje tím, že začíná třesem, cvakáním zubů a mrazením v těle, zvětšením obličeje a jeho následnou změnou barvy. S tím bylo spojené horko, které zachvátilo jejich tělo a nakonec se přelilo do velkého vzteku, začali vít jako divoká zvířata, kousat si okraje štítu a stínat hlavy všemu co se jim postavilo do cesty nerozlišujíc jestli je to spojenec nebo nepřítel.

Ve zběsilém stavu ztratili svoji lidskost a rozum, neustále křičeli jako divá zvěř a trhali své nepřátele i holýma rukama.

4. Před bitvou se “posilnili” halucinogenním houbami a alkoholem, je také možné, že řada z nich byli schizofrenici

Ačkoli neexistuje žádný definitivní důkaz, že by se berserkové takto nadopovali před bitvou, přesto existuje hypotéza, že ano!

Článek v americkém časopise American Journal of Psychiatry, Howard Fabing vysvětluje, že berserkové možná používali Amanita muscaria -psychedelický houby obsahující bufotenin. Ve studiích bylo prokázáno, že bufotenin způsobuje halucinace a psychofyziologické účinky shodné s těmi popsanými v norských ságách.

5. Jeden berserk snědl celý vlastní štít před zabitím 6 šampiónu z nepřátelských řad

Berserkové byli obzvlášť obávaní v bitvě, protože byli vnímáni jako nezranitelní ohněm, mečem či dalšími zbraněmi. Islandský básník ze 13. století napsal o jednom berserkovi:

… náhle ho zachvátilo démonické šílenství; zuřivě kousal až nakonec pohltil okraje svého štítu; polknul ohnivé uhlí a nechal je prochází dále do vnitřností; prohnal se nebezpečím praskajících požárů; a nakonec, když se prořítil vším šílenství, otočil meč zuřivou rukou proti srdci šesti šampiónů. Je pochybné, zda toto šílenství pochází z žízně po bitvě nebo z jeho vlastní přirozenosti.

Takže krátké review, ten chlap vstoupil do stavu zuřivého vzteku, snědl svůj vlastní štít, polkl oheň, projel plameny a po vyčerpání všech ostatních způsobů dokazování jeho šílenství zabil šest bojovníků.

6. Jejich ultimátím cílem bylo se přeměnit ve vlka nebo medvěda

Berserkové kromě toho, že své nepřátele děsili tím že si do bitvy neberou žádnou zbroj, také tím že se mentálně transformovali. Převzali mentální identitu dravců, které se snažili napodobit.

Doslova cílem berserka v boji bylo převzít totožnost a vlastnosti medvěda nebo vlka. A ne jen napodobovat, ale i myslet. Stát se tedy vlkem nebo medvědem bylo cílem jezením všech hub, pití velkého množství alkoholu a účasti na všech dalších rituálech. Život v lese a soutěž o přežití s ostatními zvířaty, sloužili pouze jako příprava pro transformaci. Jedním z posledních rituálů na této cestě bylo pití krve medvěda nebo vlka.

7. Jejich transformace byla tak drastická, že je norská mytologie popisuje jako lidi co mohli měnit svojí podobu

V některých případech jsou berserkové popisování jako lidé, kteří jsou schopni tak drastické transformace, že se mělo za to, že dokážou měnit svojí tělesnou stavbu. V islandské Egilovo sáze je zmínka o tom, že někteří z nejsilnějších mužů byli tvarováno spíš jako trollové než lidské bytosti.

Ačkoli se dá pochybovat o jejich skutečné moci transformovat svoje tělo do zvířecího, je možné, že díky životu v divočině a všem rituálům se jejich tělo přizpůsobilo takovému stylu života.

V Ynglingové sáze islandský básník a historik Snorri Sturlson popisuje berserky takto: “Jeho muži se vrhli dopředu bez brnění, byli tak šílení jako psi nebo vlci, kousali okraje svých štítu a byli silní jako medvědi nebo divocí voli a usmrcovali jedinou ranou, ale je samotné nezranil ani oheň ani železo. Toto se nazývalo berserkergang. “

8. Byli využívaní jako takzvané šokové jednotky, protože potkat skupinu berserků bylo opravdu šokující

Skandinávští králové, jako Harald a Halfdan, používali berserky jako šokové jednotky nebo pokročilou útočnou skupinu v bitvě. To sloužilo dvěma účelům: vyčistit cestu armádě, a zasít strach do srdcí nepřátel. Berserkové byli také úzce spojeni s kultem Ódina, boha královského rodu.

Posílání berserků do bitvy si tak králové získávali přízeň Ódina a byli také používání jako královští bodyguardi.

9. Byli natolik divocí, že se stali hrozbou pro vlastní lidi. Nakonec kult berserků byl ve Skandinávii zakázán

První zmínka o bersercích byla v norské básni o prvním norském králi Haraldovi Fairhairovi, který žil od roku 850 do roku 932. Báseň se zmiňuje o bojovém gangu v Haraldově armádě, kteří byli oblečeni pouze ve zvířecích kůžích. Okolo roku 1015 však Norsko oficiálně zakázalo berserky. Právo starobylého Islandu také výslovně zakazují kult berserků a označující je zločince.

Do konce 12. století zmínky o jakékoliv organizované skupině berserků nebo přítomnosti v armádě zcela zmizely.

10. Za násilnickou reputaci Vikingů mohou převážně berserkové

Možná jste to ani nevěděli, ale spousta z chování, které obyčejně se připisuje Vikingům má jen málo historického spojení se starověkou norskou společností. Neběhali jen z osady do osady a neznásilňovali každého, relativně uznávali rovnost žen a mužů a spravedlnost v sociálním zacházení, a jejich úmysl nebyl zničit všechno na jejich cestě.

Odkud vlastně pocházejí tyto myšlenky? Je možné, že přicházejí, alespoň částečně od berserků. Byli to zločinci mnoha norských ság a jsou obecně popisováni jako “dravá skupina bojovníků a vrahů, kteří opakovaně narušovali klid vikingské komunity”.

11. Je to možné že Grendel monstrum z Beowulfovy ságy byl berserek

Kromě toho, že byli nezranitelní ohněm a ocelí se bersercích říkalo, že mají nadpřirozené schopnosti k oslabení soupeřů v bitvě, skrze triky a čarodějnictví. Norská mytologie opakovaně zmiňuje o schopnosti berserka otupit soupeřovo meč a oštěp kouzly nebo dokonce jen hrozivým pohledem. Tato charakteristika byla popsaná již v 10. století v epické básni Beowulf, v níž se popisuje monstrum Grendel.

Popis Grendela se nápadně ztotožňuje s popisem berserků, jeho vzhled je děsivý, má schopnost měnit svoji tělesnou schránku, má imunitu vůči zbraním i ohni a také projevuje známky berserk zuřivosti.

12. Možná berserkové trpěli duševní poruchou?

V roce 1987 Dr. Armando Simon publikoval článek, ve kterém on argumentoval že vztek berserků, nebo syndrom slepého záchvatu, by měl být zahrnut v diagnostický a statistický manuálu duševních poruch. Syndrom se vyznačuje násilnou přehnanou reakcí na fyzickou, slovní nebo vizuální urážku, amnézie během období násilí, abnormálně velkou sílu a cílené násilí. Dr. Simon představil případové studie a vysvětlil, jak se podobají chování berserků. Také tvrdil, že stav byl diagnostikován ve spojení s jinými poruchami souvisejícími s násilím, jako je intermitentní výbušná porucha.

To však nevysvětluje zcela vše co berserkové dokázali. Možná pomohli kouzelné houbičky nebo pití krve vlka.

Doufáme, že se vám článek líbil a už nyní víte co znamená fráze ” jde na mě berserk” znamená.

AFFECTIØN je on-line publikace zahrnující nadcházející trendy a zprávy v oblasti módy, umění, hudby a kultury, a to vše na jedné platformě. V on-line světě módy a životního stylu neustále staví silnou značku. Odkazuje na pop-kulturu, kde zachycuje podstatu prolínání doby minulé a současné. Médium pro mladé lidi a jejich zájmy.